Клинично наблюдение върху метаболитните ефекти на полинутриентна смес Regulat-Pro при метаболитен синдром и затлъстяване /предварителни резултати/

Share Button

Метаболитният синдром е комбинация от рискови фактори, които значително увеличават вероятността даден индивид да развие атеросклеротично сърдечно съдово заболяване, ЗД тип 2 и ХБН.

Предоминантните рискови фактори са висцералната мастна тъкан, атерогенна дислипидемия, артериална хипертония, увеличени нива на глюкозата в кръвта, протромботично и проинфламаторно състояние.

С настоящото клинично наблюдение представяме предварителни резултати на група от 20 жени с метаболитен синдром при 3-месечно приложение на полинутриентна смес  Regulat Pro Metabolic.

Regulatpro Metabolic e биоактивен течен концентрат от трансформирани ферментни езими и ензимно разградими нива на дипептиди, трипептиди, олигопептиди, полифеноли, флавоноиди и биологично активна млечна киселина.
Нутрицевтикът е добит чрез патентования метод на „каскадна ферментация“ на селектирани растителни ингрдиенти. Така се създават уникални биологично активни компонети, като прекурсори на собствени ензими и субстрати.

Regulatpro Metabolic Predimstva BG

 • Група от 20 пациентки с метаболитен синдром, хоспитализирани в Клиника по Метаболитно-ендокринни заболявания и Диететика
 • Период от 3 месеца
 • Доза: 2х 10 мл сутрин и вечер
 • Дизайн: Изследване на наблюдаваните параметри на 0, 4-та, 8-ма и12-та седмица
 • Наблюдавани параметри: соматичен статус, антропометрични показатели, метаболитни показтели – КЗ, инсулин, НОМА-IR, липиден профил / LDL и HDL холестерол, триглицериди/, АЛАТ и АСАТ

Механизъм на действие

Енергийният дисбаланс днес е често срещан проблем.

Липсата на АТФ- горивото за всички важни физиологични процеси вече може да бъде определено лабораторно.

Grafik_ATP_Metabolic_BG-01

По литературни данни:

Дългогодишният опит с използването на Regulat е показал, че консуматорите на ензимната напитка имат значително повече енергия.

Субективното увеличение на енергията е потвърдено чрез въпросници в отворено проучване, включващо пациенти със затлъстяване и диабет.

След прием на Регулат 10 мл сутрин и вечер за 6 месеца се наблюдава средно увеличение на Ен с 55% и подобряване на концентрацията с 43%.

Подобни резултати са наблюдавани при по-нататъшни проспективни проучвания в реални условия.

Въпросникът в проучването показва ясно субективното подобряване в здравния статус на участниците, приемащи Regulat (10 мл RegulatPro® Metabolic, сутрин и вечер). Те се чувстват по-енергични, мотивирани (+ 53%) и са били в състояние да се концентрира по-добре (+ 58%).

Regulatpro Metabolic има алкален ефект, като подобрява утилизацията на нутриентите и подпомага ензимната активност, метаболизираща киселините в организма.

Клиничен случай:

Анамнеза: С наднормено тегло от 39-годишна възраст, когато преустановява тютюнопушенето. Спазвала множество хранителни режими и тренировки, без ефект. 2 бременности и 2 раждания на деца с тегло над 4,2кг; баща и баба със ЗД тип 2

Статус: ръст 168 см, тегло 114 кг, ИТМ 40,4, талия 90 см; АН 140/90; черен дроб-палпира се на ребрената дъга. Крайници- леки отоци, отслабени пулсации.

Параклиника:

КЗ Инсулин HOMA-IR LDL HDL TG ASAT ALAT
6,35 16,29 4,27 4,38 1,48 2,87 38 80
Пик. К-на Креат. ТСХ ГГТ Глик.Хгб
389 65 2,05 67 6%

Рентгенография на хипофизата: sella turcika с форма и размери в границата на нормата

Абд. Ехография: Ехографски данни за стеатозни промени в черния дроб.  Миоматозен възел на утеруса.

Обсъждане: Касае се за 41-годишна пациентка, която постъпи в клиниката за диагностика и терапия на наднормено телесно тегло. Наддаването на тегло е предимно по смесен тип и се дължи най-вероятно на хроничен стрес, диетни грешки и обездвиждване.То е усложнено с инсулинова резистентност- HOMA index 4,27. Налице е метаболитен синдром, включващ болестно затлъстяване III ст, артериална хипертония 1ва степен, повишена обиколка на талията, нарушена гликемия на гладно, инсулинова резистентност, дислипопротеинемия, хиперурикемия и чернодробна стеатоза- фактори, които определят повишен сърдечно-съдов риск. С оглед необходимостта от телесна редукция се препоръчва прием на Регулатпро Метаболик, спазване на балансиран хипокалориен хранителен режим и повишаване на физическата активност при редовен контрол на метаболитните показатели.

150826204216_1_540x360

Контролен преглед на 4-та седмица: тегло 104 кг, ИТМ 36,8, талия 85 см; АН130/90; 

КЗ Инсулин HOMA-IR LDL HDL TG ASAT ALAT Пик. К-на ГГТ
6,05 13,29 3,47 3,48 1,40 1,89 34 76 348 65

Пациентката съобщава за субективно усещане за повече енергия и жизненост през деня.

Коментар: Налице е значима редукция от 10 кг телесно тегло и намаляване обиколката на талията с 5 см, подобряване лабораторните стойности на метаболитните показатели: КЗ, инсулин, HOMA index, липиди, чернодробни ензими и пикочна киселина.

Заключения: 

 • Метаболитният синдром представлява констелация от кардио-метаболитни рискови фактори – централно затлъстяване, инсулинова резистентност, нарушен глюкозен толеранс, дислипидемия, не-алкохолна стеатоза на черния дроб и хипертония.
 • Всеки един от компонентите на метаболитния синдром проявява тенденция да се влошава и с времето да се добавят един по един всичките с увеличаване на вероятността за прогресия към органна недостатъчност, метаболитният синдром се превръща в едно състояние, което представлява сериозна грижа за клиницистите и здравеопазването като цяло.
 • В „модерния“ свят на много висок калориен внос, слаба физическа активност и хроничен стрес се изпада в ситуация, която стимулира натрупването на допълнителна мазнина, която надхвърля капацитета на мастните депа и способността ни да ги регулираме.
 • vПолинутриентната смес RegulatPro® Metabolic, приета в доза 2х10 мл сутрин и вечер при жени с разгърнат метаболитен синдром и затлъстяване, съпътствано от промени в начина на живот, хранителен режим и повишена двигателна активност води до значимо подобрение на метаболитните показатели на пациентите и забавяне прогресията на заболяването / по данни от междинните резултати/.
 • RegulatPro® Metabolic е възможна алтернатива в ръцете на терапевтите при пациенти с метаболитен синдром, при възомжна промяна в начина на живот: понижение на телесното тегло, повишена физическа активност, промяна на хранителните навици, антиатерогенна хипокалорийна диета, отказ от тютюнопушене. 

   

  Референции

  Diagnosis and management of the metabolic syndrome: an American Heart Association/National Heart, Lung, and Blood Institute Scientific Statement.

  Grundy SM, Cleeman JI, Daniels SR, Donato KA, Eckel RH, Franklin BA, Gordon DJ, Krauss RM, Savage PJ, Smith SC Jr, Spertus JA, Costa F, American Heart Association., National Heart, Lung, and Blood Institute. Circulation. 2005 Oct 25; 112(17):2735-52.

  Alberti KG, Eckel RH, Grundy SM, Zimmet PZ, Cleeman JI, Donato KA, Fruchart JC, James WP, Loria CM, Smith SC Jr, International Diabetes Federation Task Force on Epidemiology and Prevention, National Heart, Lung, and Blood Institute, American Heart Association, World Heart Federation, International Atherosclerosis Society, International Association for the Study of Obesity: Harmonizing the metabolic syndrome: a joint interim statement of the International Diabetes Federation Task Force on Epidemiology and Prevention; National Heart, Lung, and Blood Institute; American Heart Association; World Heart Federation; International Atherosclerosis Society; and International Association for the Study of Obesity. Circulation 2009, 120:1640-1645.

  RegulatProMetabolic Brochure

  INTERNATIONAL DIABETES FEDERATION. The IDF consensus worldwide definition of the metabolic syndrome. www.idf.org

 

 

Р. Стоянова, Д. Попова, Ср. Сидова

Клиника по Метаболитно- ендокринни заболявания и Диететика,

УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ”, МУ – София

a0b208b563d5201cb89dd99367533b46